Regulamin konkursów 

Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na kontach:
– Facebook: Lady in red,
– Instagram: @ladyinred.pl
– blogu: lady-in-red.pl.

 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka profilu FB/IG: Lady in red. Sponsor zawsze zostanie wskazany w konkursowym poście.
 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook (i/lub Instagram). Nie stanowi również gry losowej. 
 3. Konkurs rozpoczyna i kończy się w terminie wskazanym każdorazowo w poście konkursowym.
 4. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która w odpowiedzi na post konkursowy wykona poprawnie zadanie konkursowe, a także posiada zdolność do czynności prawnych.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz polityki RODO.
 6. Każdy uczestnik może opublikować w konkursie tylko jedno zgłoszenie.
 7. Administrator profilu https://www.facebook.com/Lady-in-red-102808824905870 (odpowiednio na Instagramie oraz blogu) wybierze najciekawszą odpowiedź lub odpowiedzi, kierując się takimi kryteriami jak: pomysłowość, oryginalność, uzasadnienie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania odpowiedzi tych uczestników konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia chroniące prywatność osób trzecich (plagiat).
 9. Organizator zastrzega, iż otrzymane dane adresowe, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wysyłki nagrody, po czym zostaną usunięte.
 10. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy na Konkurs oświadcza, że: jest autorem odpowiedzi tekstowej zamieszczonej w komentarzu opublikowanym ze swojego profilu facebookowego/instagramowego. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureat powinien w terminie do 7 dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem poczty mailowej przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody na adres kontakt@lady-in-red.pl, w temacie maila wpisując nazwę konkursu, w treści zaś czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Polski, na który ma zostać przekazana nagroda. Organizator może poprosić także o numer telefonu, jeśli nagroda będzie wysyłana kurierem.
 12. Oficjalne wyniki konkursu zostaną zamieszczone w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu Lady in red (i/lub Instagramie) do tygodnia, licząc od dnia zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.
 13. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez laureata w terminie do miesiąca od dnia podania przez niego danych do wysyłki.
 14. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan dostarczonych przesyłek, zmiany w harmonogramie wysyłek oraz opóźnienia wysyłek.